عملکرد سنسورهای کیلومتر خودرو و خرابی این سنسور در خودرو چه مشکلاتی به وجود می آورد

عملکرد سنسورهای کیلومتر خودرو و خرابی این سنسور در خودرو چه مشکلاتی به وجود می آورد

نحوه عملکرد سنسورهای کیلومتر

اساس کار سنسورهای کیلومتر خودروها همانند سنسور های موقعیت میل سوپاپ از نوع القایی اثر هال بوده که  با چرخش چرخ دنده و یا محور سنسور کیلومتر خودرو  میدان مغناطیسی تغییر کرده و سیگنال ها را به صورت موج مربعی به ECU ارسال میکند و ECU پالسهايي كه دريافت ميكند سرعت خودرو را محاسبه مي کند .

اصولا سنسورهای  کیلومتر در سرعت هاي بالاتر از 2 كيلومتر در ساعت در هر دورگردش ميل لنگ 8 پالس ارسال كرده

و ECU ازاطلاعات آن براي بدست آوردن پارامتر هاي زير استفاده مي كند:

  • درك سرعت خودرو و نمايش آن
  • فهميدن دنده درگيرشده در خودرو
  • تصحيح دور آرام هنگامي كه خودرو درحال حركت است (وقتي خودرو در حال حركت است هواي ورودي

خودرو از طريق دريچه گاز تامين مي شود و با رها كردن پدال دريچه گاز بسته شده و هواي ورودي از

طريق استپر تامين مي شود. )

  • بهينه كردن شتاب خودرو
  • كاهش مكث هاي خودرو

علائم ناشي از خرابي سنسورهای كيلومتر

-هنگام ترمز ناگهاني ويا روي دست اندازها خودرو تمايل به خاموش شدن دارد
-در سر بالايي و يا هنگام دنده معكوس خودرو ريپ مي زند
– خودرو در دنده ٢ كله مي كند
– عقربه كيلومتر شمار شلاق زده و از يك حد بالاتر نمي رود